Koti      Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Porin Cafe forum oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Porin Cafe forum Oy, Itäkeskuksenkaari 8, 28130 Pori

Y-tunnus 2700870-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Rummukainen, P.0405690180

3. Rekisterin nimi

Porin cafe forum:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakaspalvelujen hoitaminen

Asiakkaan yhteydenpito ja tarjouspyynnöt sekä muut sopimukselliset asiat.

Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. peruutukset sairastapauksissa ja muissa esteissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä tarvittaessa muu yhteystieto. 

Asiakkaan kanssa sovitut tilaukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä palvelun käyttäjältä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystiedot ja muut sopimukselliset asiat säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisterin turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä työnsä puolesta asiakastietoja. Työntekijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

10. Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä. 

Mihin käytämme evästeitä

Evästeiden käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.